Wednesday, 25/11/2020 - 21:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lộc Thắng B

tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tạp suốt đời 2020

Thực hiện kế hoạch số 239/PGD&ĐT  ngày  29 tháng  9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lâm  về việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Trường tiểu học Lộc Thắng B đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ như sau

Thực hiện kế hoạch số 329/PGD&ĐT  ngày 29 tháng  9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lâm  về việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”;

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH Trường TH Lộc Thắng B  Phụ trách CNTT phối hợp  Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn thanh  niên, thư viện tổ chức buổi lễ vào ngày 01/10/2020;

Nay Trường TH Lộc Thắng B báo cáo việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của  CB – GV - CNV về vai trò của chuyến đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể  trong việc xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho CB – GV – CNV trong nhà trường

- Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ, người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời với sự phát triển toàn diện của cá nhân, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực  của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương;

  • Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID -19 của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại Trường TH Lộc Thắng B  .

II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

  1. - Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề đề ““Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

- Thời gian tổ chức: Tổ chức vào ngày 01/10/2020.

Thành phần tham dự: BGH, toàn thể CB – GV – CNV và học sinh trong toàn trường.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

- Phụ trách CNTT trong nhà trường  tham mưu với BGH xây dựng kế hoạch triển khai  “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”.

- Thư viện phối hợp với Đội TNTP Hồ chí Minh tổ chức buổi lễ tuyên  truyền đến giáo viên và học sinh về tuần lễ học tập.

        - Thực hiện việc treo cờ, băng rôn trước cổng trường với nội dung  đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

        Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của  nhà trường; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học ...góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

  Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, CB – GV – CNV trong toàn trường

Tiếp tục phát động “ tủ sách lớp học”  trong nhà trường, thư viện xanh, thư viện thân thiện.

 Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.

Tổ chức các phong trào như: Thi đua  nhiều hoa điểm tốt, “ Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí  lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống… các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. 

- Tổ chức trưng bày, điểm sách theo chủ đề những cuốn sách có nội dung hưởng ứng tuần lễ, tạo cho học sinh có thói quen đọc sách để có  hoạt động trao đổi, đọc sách của nhau.

Trên đây là kết quả việc tổ chức hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 của  Trường TH Lộc Thắng B.

 

Nơi nhận:                                                                                
  - Như trên;
  - Lưu: TV.

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   

 

 

          Nguyễn Thị Tâm

 

 

 

HÌNH ẢNH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 11 : 78
Năm 2020 : 540